Акумулационен бојлер за толла вода


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Hot water cylinders
  Производител: PARNOVOD

  ID на производот: 24651

  Производ тип: Parnovod 304-120
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен бојлер за топла вода со 2 топлинско- изменувачки намотки, за монтирање на ѕид.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 120
 2. Hot water cylinders
  Производител: BOSCH

  ID на производот: 23414

  Производ тип: BOSCH HP DUO 500
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бојлер за топла вода со 2 изменувачи (топл.пумпа/солар), за монтирање на под.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 500
 3. Hot water cylinders
  Производител: BOSCH

  ID на производот: 23413

  Производ тип: BOSCH HP DUO 300
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бојлер за топла вода со 2 изменувачи (топл.пумпа/солар), за монтирање на под.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 300
 4. Hot water cylinders
  Производител: BOSCH

  ID на производот: 23412

  Производ тип: BOSCH HP DUO 200
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бојлер за топла вода со 2 изменувачи (топл.пумпа/солар), за монтирање на под.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 200
 5. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22111

  Производ тип: Bojler SQ-BPSW-HP 310 l kombiniran
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен комбиниран бојлер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 290
 6. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22110

  Производ тип: Bojler SQ-B 310 l bafer
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен Бафер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 310
 7. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22109

  Производ тип: Bojler SQ-BP 310 l separator
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен бафер сепаратор

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 310
 8. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22108

  Производ тип: Bojler SQ-BPS 310 l solaren
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен соларен бафер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 305
 9. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22107

  Производ тип: Bojler SQ-BPW 310 l domestik
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен комбиниран бојлер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 295
 10. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22106

  Производ тип: Bojler SQ-BPSW 310 l kombiniran
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен комбиниран бојлер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 290
Страна
по страна
Поставете надолен смер