Акумулационен бојлер за толла вода


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7677

  Производ тип: SXVD300LCJ2/A-M
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD300LCJ2/A-M

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 300
 2. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7676

  Производ тип: SXVD300LCJ/A-M
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD300LCJ/A-M

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 300
 3. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7675

  Производ тип: SXVD200LCJ2/A-M
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD200LCJ2/A-M

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 200
 4. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7674

  Производ тип: SXVD200LCJ/A-M
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD200LCJ/A-M

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 200
 5. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7673

  Производ тип: SXVD300LCJ2/A-K
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD300LCJ2/A-K

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 300
 6. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7672

  Производ тип: SXVD300LCJ/A-K
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD300LCJ/A-K

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 300
 7. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7671

  Производ тип: SXVD200LCJ2/A-K
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD200LCJ2/A-K

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 200
 8. Hot water cylinders
  Производител: GREE

  ID на производот: 7670

  Производ тип: SXVD200LCJ/A-K
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  SXVD200LCJ/A-K

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 200
 9. Hot water cylinders
  Производител: VIESSMANN

  ID на производот: 7669

  Производ тип: Viessmann Vitocell 100-B
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Челичен бољер со Ceraprotekt emajl премаз и два индиректни изменувачи, во долна зона за загревање на санитарна топла вода со соларни колектори и во горна зона со топловоден котел. По потреба може да се вгради и електро греач.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 500
 10. Hot water cylinders
  Производител: VIESSMANN

  ID на производот: 7668

  Производ тип: Viessmann Vitocell 100-B
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Челичен бољер со Ceraprotekt emajl премаз и два индиректни изменувачи, во долна зона за загревање на санитарна топла вода со соларни колектори и во горна зона со топловоден котел. По потреба може да се вгради и електро греач.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 300
Страна
по страна
Поставете надолен смер