Акумулационен бојлер за толла вода


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22105

  Производ тип: Bojler SQ-B 440 l bafer
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен Бафер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 440
 2. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22104

  Производ тип: Bojler SQ-BP 440 l separator
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен бафер сепаратор

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 440
 3. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22103

  Производ тип: Bojler SQ-BPS 440 l solaren
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен соларен бафер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 432
 4. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22102

  Производ тип: Bojler SQ-BPW 440 l domestik
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен комбиниран бојлер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 421
 5. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22101

  Производ тип: Bojler SQ-BPSW 440 l kombiniran
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен комбиниран бојлер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 413
 6. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20558

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 600
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 600
 7. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20557

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 500
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 500
 8. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20556

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 400
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 400
 9. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20555

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 300
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 300
 10. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20554

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 200
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 200
Страна
по страна
Поставете надолен смер