Акумулационен бојлер за толла вода


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Hot water cylinders
  Производител: EUROTERM D.O.O.

  ID на производот: 22101

  Производ тип: Bojler SQ-BPSW 440 l kombiniran
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Централен комбиниран бојлер

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: A+
  Капацитет [l]: 413
 2. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20558

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 600
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 600
 3. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20557

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 500
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 500
 4. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20556

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 400
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 400
 5. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20555

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 300
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 300
 6. Hot water cylinders
  Производител: BOILERNOVA

  ID на производот: 20554

  Производ тип: PRESTIGE XEP-EP 200
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  INTEGRATED TANK FOR SOLAR AND SANITARY HOT WATER PRODUCTION

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 200
 7. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20553

  Производ тип: Horizontal solar boiler 300 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for natural circulation

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 300
 8. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20552

  Производ тип: Horizontal solar boiler 250 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for natural circulation

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 250
 9. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20551

  Производ тип: Horizontal solar boiler 200 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for natural circulation

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 200
 10. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20550

  Производ тип: Horizontal solar boiler 150 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for natural circulation

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 150
Страна
по страна
Поставете надолен смер