Акумулационен бојлер за толла вода


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20548

  Производ тип: Vertical solar boiler 500 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for force circulation system

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 500
 2. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20547

  Производ тип: Vertical solar boiler 400 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for force circulation system

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 400
 3. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20546

  Производ тип: Vertical solar boiler 300 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for force circulation system

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 300
 4. Hot water cylinders
  Производител: LEOV

  ID на производот: 20545

  Производ тип: Vertical solar boiler 200 L
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solar water heater for force circulation system

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 200
 5. Hot water cylinders
  Производител: TESY

  ID на производот: 20544

  Производ тип: TESY V 500 75 F42 P4
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Buffer tanks for heating systems

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 500
 6. Hot water cylinders
  Производител: TESY

  ID на производот: 20543

  Производ тип: TESY V 400 75 F42 P4
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Buffer tanks for heating systems

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 400
 7. Hot water cylinders
  Производител: TESY

  ID на производот: 20542

  Производ тип: TESY V 300 65 F41
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Buffer tanks for heating systems

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 300
 8. Hot water cylinders
  Производител: TESY

  ID на производот: 20541

  Производ тип: TESY V 200 60 F40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Buffer tanks for heating systems

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 200
 9. Hot water cylinders
  Производител: TESY

  ID на производот: 20540

  Производ тип: TESY EV 15/7S2 500 75
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Floor standing hot water storage tank with 2 heat exchangers

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: C
  Капацитет [l]: 500
 10. Hot water cylinders
  Производител: TESY

  ID на производот: 20539

  Производ тип: TESY EV 10/7S2 300 65
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Floor standing hot water storage tank with 2 heat exchangers

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Енергетско означување: B
  Капацитет [l]: 294
Страна
по страна
Поставете надолен смер