Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: THERMOFLUX

  ID на производот: 17996

  Производ тип: ПЕЛИНГ 40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 40.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 2. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7603

  Производ тип: Котел на пелети-SM ECO 50 KW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 50 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 50.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 3. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7602

  Производ тип: Котел на пелети-SM ECO 35 KW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 35 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 35.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 4. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7601

  Производ тип: Котел на пелети-SM ECO 30 COMPACT
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 30 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 30.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 5. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7600

  Производ тип: Котел на пелети-SM ECO 25 COMPACT
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 25 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 6. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7599

  Производ тип: Котел на пелети-EDGE 23
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 23 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 23.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 7. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7598

  Производ тип: Котел на пелети-Lafat ecosmart 35 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 35 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 96
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 35.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 8. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7597

  Производ тип: Котел на пелети-Lafat ecosmart 25 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 25 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 96
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 9. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7596

  Производ тип: Котел на пелети-Lafat ecosmart 20 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 20 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 96
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 20.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
 10. Boiler
  Производител: LAFAT KOMERC

  ID на производот: 7595

  Производ тип: Котел на пелети-Lafat ecosmart 15 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет 15 kW

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 96
  Технологија на согорување: ATMOSPHERIC
  Моќност [kW]: 15.00
  Излез: Heat
  Гориво: Биомаса (пелети)
  Енергетско означување: A
Страна
по страна
Поставете надолен смер