Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25864

  Производ тип: Mareli CB 48
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет и дрва за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 48.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 2. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25863

  Производ тип: Mareli CB 35
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет и дрва за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 35.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 3. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25862

  Производ тип: Mareli PSN 30
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелет за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 91
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 30.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 4. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25861

  Производ тип: Mareli PSN 24
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелет за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 24.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 5. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25860

  Производ тип: Mareli PSN 18
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелет за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 18.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 6. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25859

  Производ тип: Mareli PS 30
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелет за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 30.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 7. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25858

  Производ тип: Mareli PS 24
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелет за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 24.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 8. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25857

  Производ тип: Mareli PS 18
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелет за парно

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 18.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 9. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25856

  Производ тип: Mareli PSN 12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелет

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 12.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 10. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25855

  Производ тип: Mareli PSN 10
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелет

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 10.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
Страна
по страна
Поставете надолен смер