Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: NEW ENERGY SYSTEM

  ID на производот: 20976

  Производ тип: Burnit Pell Easy 20
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бурнит котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 18.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 2. Boiler
  Производител: NEW ENERGY SYSTEM

  ID на производот: 20975

  Производ тип: Burnit PM Comfort Plus 13kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бурнит котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 13.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 3. Boiler
  Производител: NEW ENERGY SYSTEM

  ID на производот: 20974

  Производ тип: Burnit PM Comfort Plus 25kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бурнит котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 4. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20972

  Производ тип: Котел на пелет KEPO AC35
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со автоматско чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 35.70
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 5. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20971

  Производ тип: Котел на пелет KEPO AC25
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со автоматско чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 89
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 6. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20970

  Производ тип: Котел на пелет KEPO AC20
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со автоматско чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 89
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 18.44
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 7. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20969

  Производ тип: Котел на пелет KEPO AC15
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со автоматско чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 85
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 14.20
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 8. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20968

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC35
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 35.70
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 9. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20967

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC25
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 89
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 10. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20966

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC20
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 89
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 18.44
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
Страна
по страна
Поставете надолен смер