Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: DIECOTEC

  ID на производот: 26540

  Производ тип: DIECOTEC JENNA 33kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 33.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 2. Boiler
  Производител: DIECOTEC

  ID на производот: 26539

  Производ тип: DIECOTEC JENNA 16kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 16.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 3. Boiler
  Производител: DIECOTEC

  ID на производот: 26538

  Производ тип: DIECOTEC JENNA 25kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 93
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 4. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26525

  Производ тип: COLA Last Calor Termo Flavia
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 95
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 27.40
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 5. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26524

  Производ тип: COLA Last Calor Termo Viola Plus
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 95
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 21.20
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 6. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26523

  Производ тип: COLA Last Calor Termo Betta
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 93
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 17.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 7. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26522

  Производ тип: COLA Last Calor Termo Asia
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 11.60
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 8. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26521

  Производ тип: COLA Last Calor Fiore
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 11.58
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 9. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26520

  Производ тип: COLA Last Calor Megan
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 95
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 10.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 10. Boiler
  Производител: COLA SRL

  ID на производот: 26519

  Производ тип: COLA Last Calor Viola
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 95
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 14.10
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
Страна
по страна
Поставете надолен смер