Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Image label
  Производител: ALFAPLAM

  ID на производот: 24804

  Производ тип: Xila Idro
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелети за етажно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 93
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 18.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 2. Image label
  Производител: ALFAPLAM

  ID на производот: 24803

  Производ тип: Alfa Term 20 Pelet
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка за централно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 87
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 20.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 3. Image label
  Производител: ALFAPLAM

  ID на производот: 24802

  Производ тип: Grande
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети за централно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 93
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 28.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 4. Image label
  Производител: ALFAPLAM

  ID на производот: 24801

  Производ тип: Dino
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелети за етажно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 17.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 5. Image label
  Производител: ALFAPLAM

  ID на производот: 24800

  Производ тип: Commo Compact
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети за етажно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 23.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 6. Boiler
  Производител: BLIST D.O.O.

  ID на производот: 22020

  Производ тип: Тера 22
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка со котел на пелети за парно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 22.10
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 7. Boiler
  Производител: BLIST D.O.O.

  ID на производот: 22019

  Производ тип: Сахара 21
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соба печка на пелети за парно греење

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 21.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 8. Boiler
  Производител: BLIST D.O.O.

  ID на производот: 22018

  Производ тип: Оптима 8
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздушна печка на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 8.30
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 9. Boiler
  Производител: NEW ENERGY SYSTEM

  ID на производот: 20976

  Производ тип: Burnit Pell Easy 20
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бурнит котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 18.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 10. Boiler
  Производител: NEW ENERGY SYSTEM

  ID на производот: 20975

  Производ тип: Burnit PM Comfort Plus 13kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Бурнит котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 13.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
Страна
по страна
Поставете надолен смер