Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25854

  Производ тип: Mareli PSN 8
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелет

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 8.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 2. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25853

  Производ тип: Mareli PS 12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелет

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 12.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 3. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25852

  Производ тип: Mareli PS 10
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелет

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 10.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 4. Boiler
  Производител: MARELI SYSTEMS

  ID на производот: 25851

  Производ тип: Mareli PS 8
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелет

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 8.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A
 5. Boiler
  Производител: BIODOM 27

  ID на производот: 25827

  Производ тип: BIODOM 21
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 23.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 6. Boiler
  Производител: BIODOM 27

  ID на производот: 25826

  Производ тип: BIODOM H 25
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 93
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 25.55
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 7. Boiler
  Производител: BIODOM 27

  ID на производот: 25825

  Производ тип: BIODOM C 25
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 17.13
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 8. Boiler
  Производител: BIODOM 27

  ID на производот: 25824

  Производ тип: BIODOM C 15
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 17.13
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 9. Boiler
  Производител: BIODOM 27

  ID на производот: 25823

  Производ тип: BIODOM 33
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 30.80
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
 10. Boiler
  Производител: BIODOM 27

  ID на производот: 25822

  Производ тип: BIODOM 27 E
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 30.80
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер