Котли на биомаса


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20968

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC35
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 35.70
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 2. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20967

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC25
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 89
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 25.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 3. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20966

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC20
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 89
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 18.44
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 4. Boiler
  Производител: KEPO

  ID на производот: 20965

  Производ тип: Котел на пелет KEPO MC15
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Котел на пелет со рачно чистење на горилникот

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 86
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 14.20
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 5. Boiler
  Производител: ABC PROIZVOD

  ID на производот: 20798

  Производ тип: Delta 30 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Пиролитички котел

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 30.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 6. Boiler
  Производител: ABC PROIZVOD

  ID на производот: 20797

  Производ тип: Delta 20 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Пиролитички котел

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 92
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 20.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 7. Boiler
  Производител: ABC PROIZVOD

  ID на производот: 20796

  Производ тип: Lilly 9 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Печка на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 9.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 8. Boiler
  Производител: ABC PROIZVOD

  ID на производот: 20795

  Производ тип: Vesta 21 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 91
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 21.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 9. Boiler
  Производител: ABC PROIZVOD

  ID на производот: 20794

  Производ тип: Super Vulkan 23 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 23.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
 10. Boiler
  Производител: ABC PROIZVOD

  ID на производот: 20793

  Производ тип: Super Vulkan 15 kW
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камин на пелети

  Заштеди:

  35 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 90
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 15.00
  Излез: Heat
  Енергетско означување: A+
Страна
по страна
Поставете надолен смер