Фотоволтаични системи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Renewables PV
  Производител: RUUKKI

  ID на производот: 9185

  Производ тип: RUUKKI Liberta Solaren Panel
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фасаден панел за надворешни ѕидови на објекти

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 17.70
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 146
 2. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9123

  Производ тип: BMO/BLO/BSO Lumina MONO 48 (6x8)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Високо транспарентни Монокристални панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 14.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 225
 3. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9127

  Производ тип: BMO/BLO/BSO Lumina POLY 54 (6x9)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Високо транспарентни Поликристални панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 240
 4. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9125

  Производ тип: BSU 245 Spectrum POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ИНТЕГРИРАНИ ВО КРОВ Колор Панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 245
 5. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9124

  Производ тип: BMU 245 Spectrum POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  НА КРОВ Колор Панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 245
 6. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9129

  Производ тип: BSU 250 Spectrum POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ИНТЕГРИРАНИ ВО КРОВ Колор Панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.30
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 250
 7. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9128

  Производ тип: BMU 250 Spectrum POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  НА КРОВ Колор Панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.30
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 250
 8. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9126

  Производ тип: BMO/BLO/BSO Lumina MONO 54 (6x9)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Високо транспарентни Монокристални панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 250
 9. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9132

  Производ тип: BLU 255 Laminates POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Фотоволтаичните модули ја претвораат светлосната енергија во електрична енергија која може да се користи. Со комбинирање на повеќе панели може да се користи за задоволување на потребата за електрична енергија, како за резиденцијални така и за индустриски објекти.

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.60
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 255
 10. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9131

  Производ тип: BSU 255 BIPV POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ИНТЕГРИРАНИ ВО КРОВ Фотоволтаичните модули ја претвораат светлосната енергија во електрична енергија која може да се користи. Со комбинирање на повеќе панели може да се користи за задоволување на потребата за електрична енергија, како за резиденцијални така и за индустриски објекти.

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.60
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 255
Страна
по страна
Поставете надолен смер