Фотоволтаични системи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Renewables PV
  Производител: RUUKKI

  ID на производот: 9185

  Производ тип: RUUKKI Liberta Solaren Panel
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фасаден панел за надворешни ѕидови на објекти

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 17.70
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 146
 2. Renewables PV
  Производител: SOLAR WATT

  ID на производот: 20839

  Производ тип: Vision 36M glass
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.20
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 165
 3. Renewables PV
  Производител: SOLAR WATT

  ID на производот: 20840

  Производ тип: Vision 36M glass
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.70
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 170
 4. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20910

  Производ тип: Eco Line Full Black M72/190W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.61
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 190
 5. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20911

  Производ тип: Eco Line Full Black M72/195W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 16.01
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 195
 6. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20912

  Производ тип: Eco Line Full Black M72/200W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 16.42
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 200
 7. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20893

  Производ тип: Eco Line M72/200W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 16.47
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 200
 8. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20913

  Производ тип: Eco Line Full Black M72/205W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 16.84
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 205
 9. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20894

  Производ тип: Eco Line M72/205W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 16.87
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 205
 10. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20914

  Производ тип: Eco Line Full Black M72/210W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 17.25
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 210
Страна
по страна
Поставете надолен смер