Фотоволтаични системи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20895

  Производ тип: Eco Line M72/210W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 17.29
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 210
 2. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20896

  Производ тип: Eco Line M72/215W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 17.66
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 215
 3. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20897

  Производ тип: Eco Line M72/220W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 18.11
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 220
 4. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9123

  Производ тип: BMO/BLO/BSO Lumina MONO 48 (6x8)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Високо транспарентни Монокристални панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 14.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 225
 5. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20873

  Производ тип: Eco Line PM48/240W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 18.28
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 240
 6. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9127

  Производ тип: BMO/BLO/BSO Lumina POLY 54 (6x9)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Високо транспарентни Поликристални панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 240
 7. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20874

  Производ тип: Eco Line PM48/245W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 18.68
  Големина на ФН панел [m²]: 1
  Моќност [W]: 245
 8. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9125

  Производ тип: BSU 245 Spectrum POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ИНТЕГРИРАНИ ВО КРОВ Колор Панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 245
 9. Renewables PV
  Производител: BISOL

  ID на производот: 9124

  Производ тип: BMU 245 Spectrum POLY
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  НА КРОВ Колор Панели

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.00
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 245
 10. Renewables PV
  Производител: LUXOR SOLAR

  ID на производот: 20926

  Производ тип: Secure Line Transparent P60/250W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Соларен фотоволтаичен панел

  Заштеди:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Ефикасност на ќелиите [%]: 15.11
  Големина на ФН панел [m²]: 2
  Моќност [W]: 250
Страна
по страна
Поставете надолен смер