Гасни бојлери


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7498

  Производ тип: Hoval TopGas comfort 10 TopTronic E
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕиден гасен кондензациски котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 10.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
 2. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7495

  Производ тип: Hoval TopGas comfort 10 RS-OT
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕиден гасен кондензациски котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 10.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
 3. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 4624

  Производ тип: Котел на гас
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Комбинираните ѕидни уреди со гас се идеално решение и за модернизација и за нова градба. Благодарение на компактните димензии, потребно е малку простор за инсталација, и можност за каскадна надградба за греење и подготовка на топла вода. Микропроцесорската технологија овозможува целосно автоматизирано работење. Со комбинирање на овие уреди со соодветен термостат, удобноста на греењето станува уште поголема. Уредите со класичниот оџак (atmoTEC), како и "фасадни" уреди со сопствен систем за проток на воздух (turboTEC) нудат голема флексибилност при изборот на местото на инсталација.

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 94
  Технологија на согорување: Атмосферски
  Моќност [kW]: 11.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
 4. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 4586

  Производ тип: Котел на гас
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Експертизата и компетентност стекнати во текот на повеќе од 140 години, како и потрагата по нови решенија и аспирации за најголем можен комфор, се опфатени со програмата за високо-ефикасни ѕидни кондензирачки гасни бојлери од новата генерација ecoTEC / 5. Повеќе од 2,6 милиони инсталирани ecoTEC уреди ширум светот обезбедуваат безбедност и потврда за добра одлука. Новата генерација ecoTEC / 5 е сигурна, ефикасна и лесна за употреба како и претходната. Благодарение на компактните димензии и каскадната способност, со користење на новата генерација на ecoTEC / 5 уреди, можно е да се задоволат потребите на мали, но и на големи објекти во поглед на греење и топла вода.

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 11.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
 5. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 4582

  Производ тип: Котел на гас
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Експертизата и компетентност стекнати во текот на повеќе од 140 години, како и потрагата по нови решенија и аспирации за најголем можен комфор, се опфатени со програмата за високо-ефикасни ѕидни кондензирачки гасни бојлери од новата генерација ecoTEC / 5. Повеќе од 2,6 милиони инсталирани ecoTEC уреди ширум светот обезбедуваат безбедност и потврда за добра одлука. Новата генерација ecoTEC / 5 е сигурна, ефикасна и лесна за употреба како и претходната. Благодарение на компактните димензии и каскадната способност, со користење на новата генерација на ecoTEC / 5 уреди, можно е да се задоволат потребите на мали, но и на големи објекти во поглед на греење и топла вода.

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 11.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
 6. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7476

  Производ тип: Hoval TopGas classic (12) TopTronic E
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕиден гасен кондензациски котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 12.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
 7. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7472

  Производ тип: Hoval TopGas classic (12) RS-OT
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕиден гасен кондензациски котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 12.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
 8. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7458

  Производ тип: Hoval UltraGas(15)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Слободностечки плински котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 110
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 15.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
 9. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7499

  Производ тип: Hoval TopGas comfort 16 TopTronic E
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕиден гасен кондензациски котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 16.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
 10. Boiler
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7496

  Производ тип: Hoval TopGas comfort 16 RS-OT
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕиден гасен кондензациски котел

  Заштеди:

  40 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на ефикасност [%]: 109
  Технологија на согорување: Кондезациски
  Моќност [kW]: 16.00
  Излез: Heat
  Гориво: GAS
  Енергетско означување: A
Страна
по страна
Поставете надолен смер