Топлински пумпи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Heat Pump
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7737

  Производ тип: Hoval Belaria® SRM (16)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух водA, инверторскA топлинскA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.40
  Моќност за ладење [kW]: 17
  Енергетско означување: A++
 2. Heat Pump
  Производител: HITACHI

  ID на производот: 7733

  Производ тип: RAS-10WHNP
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  YUTAKI S ; Сплит систем воздух/водA топлотнA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 24.00
  Енергетско означување: A+++
 3. Heat Pump
  Производител: HITACHI

  ID на производот: 7732

  Производ тип: RAS-10WHVNP
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  YUTAKI S ; Сплит систем воздух/водA топлотнA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 24.00
  Енергетско означување: A+++
 4. Heat Pump
  Производител: TOSHIBA

  ID на производот: 7682

  Производ тип: Toshiba HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT9-E
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Toshiba топлинскA пумпA воздух/водA сплит инвертер

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.50
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 16.00
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 5. Heat Pump
  Производител: CARRIER

  ID на производот: 7681

  Производ тип: Carrier 30AWH012HD9
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Carrier топлинскA пумпA воздух/водA моноблок инвертер

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.47
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 12.00
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A++
 6. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3625

  Производ тип: Daikin EWYQ011ACV3
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vozdusno ladena inverter toplotna pumpaza greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.41
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 13.80
  Моќност за ладење [kW]: 11
  Енергетско означување: A+
 7. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3612

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHBX16CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 8. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3611

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHBX16CB3V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 9. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3608

  Производ тип: Daikin ERLQ014CV3/EHBX16CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 10. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3607

  Производ тип: Daikin ERLQ014CV3/EHBX16CB3V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер