Изолација


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Insulation
  Производител: MAXIMA

  ID на производот: 25282

  Производ тип: Stiropor EPS M200
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациска плоча од EPS

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.033
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 2. Insulation
  Производител: MAXIMA

  ID на производот: 25256

  Производ тип: Stiropor EPS M150
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациска плоча од EPS

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.034
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 3. Insulation
  Производител: MAXIMA

  ID на производот: 25230

  Производ тип: Stiropor EPS M120
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациска плоча од EPS

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.036
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 4. Insulation
  Производител: MAXIMA

  ID на производот: 25204

  Производ тип: Stiropor EPS M100
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациска плоча од EPS

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.038
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 5. Insulation
  Производител: MAXIMA

  ID на производот: 25178

  Производ тип: Stiropor EPS M90
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  EPS плочи за фасадна изолација

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.039
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 6. Insulation
  Производител: MAXIMA

  ID на производот: 25152

  Производ тип: Stiropor EPS MF
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  EPS плочи за фасадна изолација

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.039
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 7. Insulation
  Производител: FRAGMAT-MAK

  ID на производот: 24718

  Производ тип: FRAGMAT-NEO SUPER F
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.030
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 8. Insulation
  Производител: FRAGMAT-MAK

  ID на производот: 24705

  Производ тип: FRAGMAT-MAK EPS 200
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.031
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 9. Insulation
  Производител: FRAGMAT-MAK

  ID на производот: 24692

  Производ тип: FRAGMAT-MAK EPS 150
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.031
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 10. Insulation
  Производител: FRAGMAT-MAK

  ID на производот: 24679

  Производ тип: FRAGMAT-MAK EPS 100 (20)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.032
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
Страна
по страна
Поставете надолен смер