Клима уреди


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7437

  Производ тип: ACP-12CIFM35AEVI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  мулти сплит системи-ѕидна внатрешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 3.52
  Мин.температура [°C]: -20
 2. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7436

  Производ тип: ACP-09CIFM25AEVI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  мулти сплит системи-ѕидна внатрешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 2.64
  Мин.температура [°C]: -20
 3. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7435

  Производ тип: ACP-42COFM120AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Мулти сплит системи-надворешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 12.31
  Мин.температура [°C]: -20
 4. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7434

  Производ тип: ACP-36COFM105AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Мулти сплит системи-надворешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 10.55
  Мин.температура [°C]: -20
 5. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7433

  Производ тип: ACP-28COFM82AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Мулти сплит системи-надворешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 8.21
  Мин.температура [°C]: -20
 6. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7432

  Производ тип: ACP-27COFM79AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Мулти сплит системи-надворешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 7.91
  Мин.температура [°C]: -20
 7. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7431

  Производ тип: ACP-18COFM50AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Мулти сплит системи-надворешна единица

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 5.27
  Мин.температура [°C]: -20
 8. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7430

  Производ тип: ACP-55DT160AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Канални сплит системи

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 15.82
  Мин.температура [°C]: -15
 9. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7429

  Производ тип: ACP-48DT140AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Канални сплит системи

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 14.07
  Мин.температура [°C]: -15
 10. Air Conditioning
  Производител: VIVAX

  ID на производот: 7428

  Производ тип: ACP-36DT105AERI
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Канални сплит системи

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Енергетско означување: A++
  Моќност [kW]: 10.55
  Мин.температура [°C]: -15
Страна
по страна
Поставете надолен смер