Прозори и врати


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. ImageLabel
  Производител: KONSTRUKTOR

  ID на производот: 4323

  Производ тип: PVC Stolarija
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Надворешни врати

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Air
 2. ImageLabel
  Производител: KONSTRUKTOR

  ID на производот: 4322

  Производ тип: PVC Stolarija
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Надворешни прозори

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Air
 3. Windows and Doors
  Производител: DECCO

  ID на производот: 24734

  Производ тип: DECCO83
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  7komori 81mm 3dihdung gumi

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.97
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 4. Windows and Doors
  Производител: DECCO

  ID на производот: 24733

  Производ тип: THERMICCO
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  8komori 90mm 3dihtung gumi

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.78
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 5. Windows and Doors
  Производител: DECCO

  ID на производот: 24732

  Производ тип: DECCO 70
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  6 komori 70mm 2 dihdung gumi

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.10
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Argon
 6. Windows and Doors
  Производител: KBE

  ID на производот: 20617

  Производ тип: KBE system 70 mm
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  A 5-chamber

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
  Број на стакла: 2
  Исполна: Argon
 7. Windows and Doors
  Производител: KBE

  ID на производот: 20616

  Производ тип: KBE system 76 mm
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  A 6-chamber middle seal system made of RAU-FIPRO (Fiber reinforced PVC) with an installatin depth

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.00
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 8. Windows and Doors
  Производител: KBE

  ID на производот: 20615

  Производ тип: KBE system 88 mm
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  A 7-chamber middle seal system made of RAU-FIPRO (Fiber reinforced PVC) with an installatin depth of 88 mm.

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.80
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 9. Windows and Doors
  Производител: KBE

  ID на производот: 20614

  Производ тип: KBE system 70 mm
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  A 5-chamber

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
  Број на стакла: 2
  Исполна: Argon
 10. Windows and Doors
  Производител: KBE

  ID на производот: 20613

  Производ тип: KBE system 76 mm
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  A 6-chamber middle seal system made of RAU-FIPRO (Fiber reinforced PVC) with an installatin depth

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.00
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
Страна
по страна
Поставете надолен смер