Прозори и врати


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. ImageLabel
  Производител: KONSTRUKTOR

  ID на производот: 4323

  Производ тип: PVC Stolarija
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Надворешни врати

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Air
 2. ImageLabel
  Производител: KONSTRUKTOR

  ID на производот: 4322

  Производ тип: PVC Stolarija
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Надворешни прозори

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Air
 3. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25477

  Производ тип: VEKASOFTLINE IDE 82 PK02
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  7-коморен систем од ПВЦ со длабочина од 194mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.89
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 4. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25476

  Производ тип: VEKASOFTLINE IDE 82 PK02
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  7-коморен систем од ПВЦ со длабочина од 194mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.20
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 5. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25475

  Производ тип: SOFTLINE 76MD
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  5-коморен систем со среден дихтинг, направен од ПВЦ со длабочина 76mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.93
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 6. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25474

  Производ тип: SOFTLINE 76MD
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  5-коморен систем со среден дихтинг, направен од ПВЦ со длабочина 76mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.20
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Argon
 7. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25473

  Производ тип: SOFTLINE 76AD
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  5-коморен систем од ПВЦ со длабочина 76mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.96
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 8. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25472

  Производ тип: SOFTLINE 76AD
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  5-коморен систем од ПВЦ со длабочина 76mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.23
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Argon
 9. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25471

  Производ тип: EFFECTLINE
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  5-коморен систем од ПВЦ со длабочина 70mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.98
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 3
  Исполна: Argon
 10. Windows and Doors
  Производител: VEKA

  ID на производот: 25470

  Производ тип: EFFECTLINE
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  5-коморен систем од ПВЦ со длабочина 70mm

  Заштеди:

  11 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 11 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.26
  Материјал на рамка: ПВЦ
  Број на стакла: 2
  Исполна: Argon
Страна
по страна
Поставете надолен смер