Сончеви колектори за топла вода


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Image label
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 9189

  Производ тип: Hoval UltraSol eco H
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Рамен плочаст колектор за греење и припрема на санитарна топла вода

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 79
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 3
  Моќност [W]: 4
 2. Image label
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 9188

  Производ тип: Hoval UltraSol eco V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Рамен плочаст колектор за греење и припрема на санитарна топла вода

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 79
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 3
  Моќност [W]: 4
 3. Image label
  Производител: CAMEL SOLAR

  ID на производот: 4285

  Производ тип: Вакум SC 10
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  CS Вакумски колектор 10

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 96
  Вид на технологија: Колектор со вакуумски цевки
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 700
 4. Image label
  Производител: CAMEL SOLAR

  ID на производот: 4287

  Производ тип: Фул плејт 1.5
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Рамен колектор 1.5

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 80
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 975
 5. Image label
  Производител: SOLARTUBES

  ID на производот: 20953

  Производ тип: Сончев колектор FT 1,5-Cu/Al
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solaren Flet kolektor FT 1,5-Cu/Al.Moze da se montira na ramen ili na kos krov.Visoki perfomansi.Aluminiumska selectivna folija.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 76
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 1,008
 6. Image label
  Производител: SOLARTUBES

  ID на производот: 20950

  Производ тип: Сончев колектор FT 1,5-Cu/Cu
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solaren Flet kolektor FT 1,5-Cu/Cu.Moze da se montira na ramen ili na kos krov.Visoki perfomansi.Bakarna selectivna folija.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 76
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 1,013
 7. Image label
  Производител: CAMEL SOLAR

  ID на производот: 4286

  Производ тип: Вакум SC 15
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  CS Вакумски колектор 15

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 96
  Вид на технологија: Колектор со вакуумски цевки
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 1,176
 8. Image label
  Производител: CAMEL SOLAR

  ID на производот: 4290

  Производ тип: Термосифонски систем 120
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термосифонски систем 120

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 80
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 1,300
 9. Image label
  Производител: CAMEL SOLAR

  ID на производот: 4288

  Производ тип: Фул плејт 2.0
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Рамен колектор 2.0

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 80
  Вид на технологија: Рамни колектори
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 1,300
 10. Image label
  Производител: SOLARTUBES

  ID на производот: 20956

  Производ тип: Соларен колектор со вакуумски цевки Vk 10
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Solaren kolektor so vakuumski cevki VK10.Moze da se montira na ramen ili na kos krov.Visoki perfomansi.Aluminiumska selectivna folija.

  Заштеди:

  65 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

  Коефициент на ефикасност [%]: 78
  Вид на технологија: Колектор со вакуумски цевки
  Големина на сончевиот колектор [m²]: 2
  Моќност [W]: 1,328
Страна
по страна
Поставете надолен смер