Стиропор


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Insulation
  Производител: FRAGMAT-MAK

  ID на производот: 24666

  Производ тип: RAGMAT-MAK EPS 100 (17F)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.032
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 2. Insulation
  Производител: FRAGMAT-MAK

  ID на производот: 24653

  Производ тип: FRAGMAT-MAK EPS 70 (15F)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.036
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 3. Insulation
  Производител: ING-LULI DOO

  ID на производот: 22216

  Производ тип: PEVAPOR EPS NEO 032- P 16
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.030
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 4. Insulation
  Производител: ING-LULI DOO

  ID на производот: 22201

  Производ тип: PEVAPOR EPS 035/200 - P30 PINK
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.035
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 5. Insulation
  Производител: ING-LULI DOO

  ID на производот: 22186

  Производ тип: PEVAPOR EPS 035/150 - P25
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.035
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 6. Insulation
  Производител: ING-LULI DOO

  ID на производот: 22171

  Производ тип: PEVAPOR EPS 035/100 - P20
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.035
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 7. Insulation
  Производител: ING-LULI DOO

  ID на производот: 22156

  Производ тип: PEVAPOR EPS 040/100 - P17
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.036
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 8. Insulation
  Производител: ING-LULI DOO

  ID на производот: 22141

  Производ тип: PEVAPOR EPS 040/70 - P15
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолациона плоча од експандиран полистирен

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.040
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 9. Insulation
  Производител: BANJA KOMERC BEKAMENT

  ID на производот: 19698

  Производ тип: Stiropor BEKATHERM EPS 150
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.034
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 10. Insulation
  Производител: BANJA KOMERC BEKAMENT

  ID на производот: 19688

  Производ тип: Stiropor BEKATHERM EPS 100
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.036
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
Страна
по страна
Поставете надолен смер