Водни топлински пумпи (вода/вода)


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. AIR Heat Pump
  Производител: GREE

  ID на производот: 24782

  Производ тип: GRS-CQ12Pd/NaE-K
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Versati II

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 2.99
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 12.00
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A+++
 2. Water Heat Pump
  Производител: FUJITSU

  ID на производот: 22088

  Производ тип: Heat pump FUJITSU Waterstage WSYK160DG9 / WOYK112LCTA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Топлинска пумпа воздух-вода FUJITSU Waterstage

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.00
  Енергетско означување: A++
 3. Water Heat Pump
  Производител: FUJITSU

  ID на производот: 22087

  Производ тип: Heat pump FUJITSU Waterstage WGYK160DG9 / WOYK112LCTA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Топлинска пумпа воздух-вода FUJITSU Waterstage

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 10.80
  Енергетско означување: A++
 4. Heat Pump
  Производител: HITACHI

  ID на производот: 7733

  Производ тип: RAS-10WHNP
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  YUTAKI S ; Сплит систем воздух/водA топлотнA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 24.00
  Енергетско означување: A+++
 5. Heat Pump
  Производител: HITACHI

  ID на производот: 7732

  Производ тип: RAS-10WHVNP
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  YUTAKI S ; Сплит систем воздух/водA топлотнA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 24.00
  Енергетско означување: A+++
 6. Water Heat Pump
  Производител: FUJITSU

  ID на производот: 22090

  Производ тип: Heat pump FUJITSU Waterstage Monobloc WSYP100DG6 / WPYA100LG
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Топлинска пумпа воздух-вода FUJITSU Waterstage

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.35
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 10.00
  Енергетско означување: A++
 7. AIR Heat Pump
  Производител: GREE

  ID на производот: 24781

  Производ тип: GRS-CQ10Pd/NaE-K
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Versati II

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.40
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 2.92
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 10.00
  Моќност за ладење [kW]: 6
  Енергетско означување: A+++
 8. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7855

  Производ тип: THHEY 115
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.40
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.09
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 18.60
  Моќност за ладење [kW]: 14
  Енергетско означување: A++
 9. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5027

  Производ тип: PUHZ-SW100VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX XPS

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.40
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.20
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A+
 10. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5026

  Производ тип: PUHZ-SW75VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух-вода топлинска пума

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.42
  Извор на енергија: Yes
  Моќност за греење [kW]: 8.00
  Моќност за ладење [kW]: 7
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер