Вода-Вода топлински пумпи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Heat Pump
  Производител: HITACHI

  ID на производот: 7733

  Производ тип: RAS-10WHNP
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  YUTAKI S ; Сплит систем воздух/водA топлотнA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 24.00
  Енергетско означување: A+++
 2. Heat Pump
  Производител: HITACHI

  ID на производот: 7732

  Производ тип: RAS-10WHVNP
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  YUTAKI S ; Сплит систем воздух/водA топлотнA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 24.00
  Енергетско означување: A+++
 3. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7855

  Производ тип: THHEY 115
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.40
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.09
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 18.60
  Моќност за ладење [kW]: 14
  Енергетско означување: A++
 4. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5027

  Производ тип: PUHZ-SW100VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX XPS

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.40
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.20
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A+
 5. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5026

  Производ тип: PUHZ-SW75VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух-вода топлинска пума

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.42
  Извор на енергија: Yes
  Моќност за греење [kW]: 8.00
  Моќност за ладење [kW]: 7
  Енергетско означување: A++
 6. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5029

  Производ тип: PUHZ-HW112YHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX XPS

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.43
  Моќност за греење [kW]: 11.20
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A++
 7. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5028

  Производ тип: PUHZ-SW100YHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух-вода топлинска пума

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.45
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.20
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A++
 8. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3627

  Производ тип: Daikin EWWP014KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.45
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.49
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 16.70
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A+
 9. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7860

  Производ тип: THHEY 240
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.46
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.72
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 47.90
  Моќност за ладење [kW]: 36
  Енергетско означување: A++
 10. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7859

  Производ тип: THHEY 230
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.46
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.58
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 38.50
  Моќност за ладење [kW]: 27
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер