Вода-Вода топлински пумпи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5029

  Производ тип: PUHZ-HW112YHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX XPS

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.43
  Моќност за греење [kW]: 11.20
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A++
 2. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5028

  Производ тип: PUHZ-SW100YHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух-вода топлинска пума

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.45
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.20
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A++
 3. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3627

  Производ тип: Daikin EWWP014KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.45
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.49
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 16.70
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A+
 4. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7860

  Производ тип: THHEY 240
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.46
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.72
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 47.90
  Моќност за ладење [kW]: 36
  Енергетско означување: A++
 5. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7859

  Производ тип: THHEY 230
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.46
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.58
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 38.50
  Моќност за ладење [kW]: 27
  Енергетско означување: A++
 6. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5023

  Производ тип: PUHZ-SW401VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX XPS

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.46
  Моќност за греење [kW]: 4.10
  Моќност за ладење [kW]: 4
  Енергетско означување: A++
 7. AIR Heat Pump
  Производител: EMMETI

  ID на производот: 25831

  Производ тип: Emmeti EHW 1510T
  icon
  RON 100,00
  You save RON 0 p.a.

  Топлинска пумпа Вода/Вода моноблок модел Emmeti EHW 1510T

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.47
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.88
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 17.31
  Моќност за ладење [kW]: 14
  Енергетско означување: A++
 8. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3667

  Производ тип: Daikin EWWQ660L-SS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena multi-scroll toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.48
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 843.00
  Моќност за ладење [kW]: 663
 9. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3636

  Производ тип: Daikin EWWP110KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodom hlađena dizalica topline za grijanje i hlađenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.48
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 143.00
  Моќност за ладење [kW]: 112
 10. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3632

  Производ тип: Daikin EWWP055KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.48
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.66
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 71.70
  Моќност за ладење [kW]: 56
  Енергетско означување: A+
Страна
по страна
Поставете надолен смер