Вода-Вода топлински пумпи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5023

  Производ тип: PUHZ-SW401VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX XPS

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.46
  Моќност за греење [kW]: 4.10
  Моќност за ладење [kW]: 4
  Енергетско означување: A++
 2. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3667

  Производ тип: Daikin EWWQ660L-SS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena multi-scroll toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.48
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 843.00
  Моќност за ладење [kW]: 663
 3. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3636

  Производ тип: Daikin EWWP110KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodom hlađena dizalica topline za grijanje i hlađenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.48
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 143.00
  Моќност за ладење [kW]: 112
 4. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3632

  Производ тип: Daikin EWWP055KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.48
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.66
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 71.70
  Моќност за ладење [kW]: 56
  Енергетско означување: A+
 5. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7857

  Производ тип: THHEY 122
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.49
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 6.43
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 26.60
  Моќност за ладење [kW]: 20
  Енергетско означување: A++
 6. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3668

  Производ тип: Daikin EWWQ720L-SS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena multi-scroll toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.49
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 917.00
  Моќност за ладење [kW]: 721
 7. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3628

  Производ тип: Daikin EWWP022KBW1N
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.49
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.55
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 27.50
  Моќност за ладење [kW]: 21
  Енергетско означување: A+
 8. ImageLabel
  Производител: MITSUBISHI ELECTRIC

  ID на производот: 5030

  Производ тип: PUHZ-W50VHA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух-вода топлинска пума

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.50
  Моќност за греење [kW]: 5.00
  Моќност за ладење [kW]: 5
  Енергетско означување: A++
 9. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3652

  Производ тип: Daikin EWWQ210G-SS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vodeno ladena multi-scroll toplotna pumpa za greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.50
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.29
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 276.00
  Моќност за ладење [kW]: 221
 10. Heat Pump
  Производител: RHOSS

  ID на производот: 7854

  Производ тип: THHEY 112
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.51
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.17
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 15.00
  Моќност за ладење [kW]: 12
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер