Воздушни топлински пумпи (воздух/вода)


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. AIR Heat Pump
  Производител: FERROLI

  ID на производот: 27166

  Производ тип: Ferroli RVL-I Plus 9
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Toplinska pumpa vozduh/voda

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 9.50
  Моќност за ладење [kW]: 9
  Енергетско означување: A++
 2. Image label
  Производител: COOPER&HUNTER

  ID на производот: 20570

  Производ тип: UNITHERM2 SERIES CH-HP12SINM2
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Инвертер топлински пумпи за греење, ладење и подготовка на санитарна топла вода со DC инвертер двоен-ротор компресор

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 12.00
  Енергетско означување: A
 3. Image label
  Производител: COOPER&HUNTER

  ID на производот: 20569

  Производ тип: UNITHERM2 SERIES CH-HP12SINK2
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Инвертер топлински пумпи за греење, ладење и подготовка на санитарна топла вода со DC инвертер двоен-ротор компресор

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 12.00
  Енергетско означување: A
 4. Heat Pump
  Производител: THERMOCOLD

  ID на производот: 7810

  Производ тип: DOMINO EXR 128 H
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ТоплинскA пумпA воздух-водA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.31
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 35.60
  Моќност за ладење [kW]: 28
  Енергетско означување: A+
 5. Heat Pump
  Производител: THERMOCOLD

  ID на производот: 7809

  Производ тип: MEX VS 112 T RH
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ТоплинскA пумпA воздух-водA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.01
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 13.55
  Моќност за ладење [kW]: 14
  Енергетско означување: A++
 6. Heat Pump
  Производител: THERMOCOLD

  ID на производот: 7808

  Производ тип: MEX VS 112 RH
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  ТоплинскA пумпA воздух-водA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.01
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 13.55
  Моќност за ладење [kW]: 14
  Енергетско означување: A++
 7. Heat Pump
  Производител: OLIMPIA

  ID на производот: 7807

  Производ тип: MONOBLOC 12T
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Уреди кои зAштедувAAт енергијA. УспевAAт секој киловAт електричнA енергијA дA го добијAт до 4 пAти поголемA топлинскA енергијA.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 12.00
  Моќност за ладење [kW]: 16
  Енергетско означување: A++
 8. Heat Pump
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7741

  Производ тип: Hoval Belaria® compact SRM (16)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух водA, инверторскA топлинскA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.40
  Моќност за ладење [kW]: 17
  Енергетско означување: A++
 9. Heat Pump
  Производител: HOVAL

  ID на производот: 7737

  Производ тип: Hoval Belaria® SRM (16)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Воздух водA, инверторскA топлинскA пумпA

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.40
  Моќност за ладење [kW]: 17
  Енергетско означување: A++
 10. Heat Pump
  Производител: TOSHIBA

  ID на производот: 7682

  Производ тип: Toshiba HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT9-E
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Toshiba топлинскA пумпA воздух/водA сплит инвертер

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.50
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 16.00
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер