Воздушни топлински пумпи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3625

  Производ тип: Daikin EWYQ011ACV3
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin vozdusno ladena inverter toplotna pumpaza greenje i ladenje.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.41
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 13.80
  Моќност за ладење [kW]: 11
  Енергетско означување: A+
 2. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3612

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHBX16CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 3. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3611

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHBX16CB3V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 4. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3608

  Производ тип: Daikin ERLQ014CV3/EHBX16CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 5. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3607

  Производ тип: Daikin ERLQ014CV3/EHBX16CB3V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
 6. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3599

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHVX16S26CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Енергетско означување: A++
 7. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3598

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHVX16S18CB3V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Енергетско означување: A++
 8. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3595

  Производ тип: Daikin ERLQ014CV3/EHVX16S26CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodijelna zidna niskotemperaturna dizalica topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Енергетско означување: A++
 9. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3594

  Производ тип: Daikin ERLQ014CV3/EHVX16S18CB3V
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin dvodelna dzidna niskotemperaturna toplotna pumpa za greenje i priprema na sanitarna topla voda.

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Енергетско означување: A++
 10. ImageLabel
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 3553

  Производ тип: Daikin ERLQ014CW1/EHVX16S26CB9W
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Daikin integrirana dvodelna niskotemperaturna za greenje, ladenje i priprema na sanitarna topla voda

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.30
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 3.83
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.50
  Моќност за ладење [kW]: 13
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер