Изолација


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Insulation
  Производител: THRAKON

  ID на производот: 14431

  Производ тип: CLIMAPLUS EPS-F 200
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  CLIMAPLUS EPS-F 200 Соодветни за примена во надворешен термоизолационен систем CLIMAPLUS и EXICONOMO

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
 2. Insulation
  Производител: USJEPOR

  ID на производот: 14254

  Производ тип: Stiropor GRAFOPOR EPS GF (17 kg/m3)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.031
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 3. Insulation
  Производител: USJEPOR

  ID на производот: 14240

  Производ тип: Stiropor USJEPOR EPS 200 (30 kg/m3)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.031
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 4. Insulation
  Производител: USJEPOR

  ID на производот: 14226

  Производ тип: Stiropor USJEPOR EPS 150 (2 kg/m3)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 31.000
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 5. Insulation
  Производител: USJEPOR

  ID на производот: 14212

  Производ тип: Stiropor USJEPOR EPS 100 (20 kg/m3)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.032
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 6. Insulation
  Производител: USJEPOR

  ID на производот: 14198

  Производ тип: Stiropor USJEPOR EPS F (17 kg/m3)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.033
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 7. Insulation
  Производител: USJEPOR

  ID на производот: 14184

  Производ тип: Stiropor USJEPOR EPS 70 (15 kg/m3)
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Термоизолациона табла од стиропор

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 8. Insulation
  Производител: AUSTROTHERM

  ID на производот: 14162

  Производ тип: Austrotherm Universalplatte
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Тенок универзален панел од XPS

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,250
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 3.30
 9. Insulation
  Производител: POFIX

  ID на производот: 14126

  Производ тип: POFIX Therm EPS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  POFIX Therm EPS

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 29.000
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
 10. Insulation
  Производител: JUB

  ID на производот: 13905

  Производ тип: JUBIZOL EPS F - W0 035
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Плоча од експандиран полистирен - (EPS) за топлинска изолација на фасадите на новоградби или за доизолирање на фасадни ѕидови. Представува економична фасадна заштита на надворешни ѕидови.

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 10
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 500
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 3.50
Страна
по страна
Поставете надолен смер