Категорија: Стиропор

ID на производот: 22141

Производ тип: PEVAPOR EPS 040/70 - P15


icon
Во залиха
SKU
mkd_Insulation_PEVAPOR001
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот PEVAPOR EPS 040/70 - P15
Категорија на сертификатот Стиропор
Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK] 0,040
Должина [mm] 1.000
Дебелина [mm] 10
Ширина [mm] 500
Производител ING-LULI DOO

Критериуми за прифатливост


  • Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) на изолацискиот материјал [W/mK]
Изолациона плоча од експандиран полистирен
Популарни производи