Категорија: Сончеви колектори за топла вода

ID на производот: 4285

Производ тип: Вакум SC 10


icon
Во залиха
SKU
mk_CAMEL001
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

65 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

Технички податоци


Име и тип на производот Вакум SC 10
Моќност [W] 700
Категорија на сертификатот Сончеви колектори за топла вода
Големина на сончевиот колектор [m²] 1,60
Коефициент на ефикасност [%] 96
Вид на технологија Колектор со вакуумски цевки
Производител CAMEL SOLAR

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност >=75%
CS Вакумски колектор 10