Категорија: Сончеви колектори за топла вода

ID на производот: 4288

Производ тип: Фул плејт 2.0


icon
Во залиха
SKU
mk_CAMEL004
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

65 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

Технички податоци


Име и тип на производот Фул плејт 2.0
Моќност [W] 1.300
Категорија на сертификатот Сончеви колектори за топла вода
Големина на сончевиот колектор [m²] 2,00
Коефициент на ефикасност [%] 80
Вид на технологија Рамни колектори
Производител CAMEL SOLAR

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност >=75%
Рамен колектор 2.0