Категорија: Земја-Вода топлински пумпи

ID на производот: 5020

Производ тип: Вода-вода топлинска пумпа


icon
Во залиха
SKU
mk_VAIL018
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Вода-вода топлинска пумпа
COP/SCOP 5,2 / 5,6
Категорија на сертификатот Земја-Вода топлински пумпи
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 22,93
Производител VAILLANT

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Вода-вода топлинска пумпа