Други


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Insulation
  Производител: LATTONEDIL

  ID на производот: 21133

  Производ тип: EUROCINQUE Кровен панел
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолационен кровен панел 5 ребра

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.023
  Дебелина [mm]: 60
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 1,000
 2. Insulation
  Производител: LATTONEDIL

  ID на производот: 21132

  Производ тип: EUROCINQUE Кровен панел
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолационен кровен панел 5 ребра

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.023
  Дебелина [mm]: 50
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 1,000
 3. Insulation
  Производител: LATTONEDIL

  ID на производот: 21131

  Производ тип: EUROCINQUE Кровен панел
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Изолационен кровен панел 5 ребра

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.023
  Дебелина [mm]: 40
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 1,000
 4. Insulation
  Производител: RUUKKI

  ID на производот: 14280

  Производ тип: RUUKKI термоизолациони панели
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Кровни сендвич панели со ПИР изолација

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 22.000
  Дебелина [mm]: 80
  Должина [mm]: 6,000
  Ширина [mm]: 1,000
 5. Insulation
  Производител: RUUKKI

  ID на производот: 14279

  Производ тип: RUUKKI термоизолациони панели
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Ѕидни сендвич панели со ПИР изолација

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 22.000
  Дебелина [mm]: 100
  Должина [mm]: 6,000
  Ширина [mm]: 1,100
Страна
по страна
Поставете надолен смер