Земјени топлински пумпи (земја/вода)


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7795

  Производ тип: NIBE F 1245 PC+ HPA 40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja voda toplinska pumpa so kapaciteti od 5-10kw + cooling module passivno I aktivno ladenje na vodena strana

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.81
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.20
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 10.00
  Моќност за ладење [kW]: 10
  Енергетско означување: A+++
 2. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7794

  Производ тип: NIBE F 1245 PC+ HPA 40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja voda toplinska pumpa so kapaciteti od 5-10kw + cooling module passivno I aktivno ladenje na vodena strana

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.81
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.20
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 8.00
  Моќност за ладење [kW]: 8
  Енергетско означување: A+++
 3. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7793

  Производ тип: NIBE F 1245 PC+ HPA 40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja voda toplinska pumpa so kapaciteti od 5-10kw + cooling module passivno I aktivno ladenje na vodena strana

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.81
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.20
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 6.00
  Моќност за ладење [kW]: 6
  Енергетско означување: A+++
 4. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7792

  Производ тип: NIBE F 1245 PC+ HPA 40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja voda toplinska pumpa so kapaciteti od 5-10kw + cooling module passivno I aktivno ladenje na vodena strana

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.81
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.20
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 5.00
  Моќност за ладење [kW]: 5
  Енергетско означување: A+++
 5. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7791

  Производ тип: NIBE F 1345 24 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi i+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika Do 540 kw so 9xF 1345-60

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.67
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.00
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 30.00
  Моќност за ладење [kW]: 24
  Енергетско означување: A+++
 6. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7790

  Производ тип: NIBE F 1345 30 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi i+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika Do 540 kw so 9xF 1345-60

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.53
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.90
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 40.08
  Моќност за ладење [kW]: 30
  Енергетско означување: A+++
 7. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7789

  Производ тип: NIBE F 1345 40 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi i+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika Do 540 kw so 9xF 1345-60

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.29
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.00
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 51.71
  Моќност за ладење [kW]: 40
  Енергетско означување: A+++
 8. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7788

  Производ тип: NIBE F 1345 60 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi i+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika Do 540 kw so 9xF 1345-60

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.19
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.70
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 78.32
  Моќност за ладење [kW]: 57
  Енергетско означување: A+++
 9. Heat Pump
  Производител: NIBE

  ID на производот: 7786

  Производ тип: NIBE F 1355 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi so inverter kompresori+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.60
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.55
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 20.77
  Моќност за ладење [kW]: 25
  Енергетско означување: A+++
 10. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5020

  Производ тип: Вода-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вода-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.16
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.63
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 22.93
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер