Земја-Вода топлински пумпи


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5019

  Производ тип: Вода-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вода-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.36
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.91
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 16.57
  Енергетско означување: A++
 2. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5018

  Производ тип: Вода-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вода-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.14
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.59
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 12.84
  Енергетско означување: A++
 3. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5017

  Производ тип: Вода-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вода-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.17
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.59
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 9.88
  Енергетско означување: A++
 4. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5016

  Производ тип: Вода-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вода-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.80
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.21
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 6.40
  Енергетско означување: A+++
 5. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5015

  Производ тип: Земја-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Земја-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.67
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.07
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 19.52
  Енергетско означување: A+++
 6. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5014

  Производ тип: Земја-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Земја-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.87
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.39
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 14.28
  Енергетско означување: A++
 7. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5013

  Производ тип: Земја-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Земја-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.96
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.30
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 11.12
  Енергетско означување: A++
 8. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5012

  Производ тип: Земја-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Земја-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.03
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.34
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 8.76
  Енергетско означување: A++
 9. ImageLabel
  Производител: VAILLANT

  ID на производот: 5011

  Производ тип: Земја-вода топлинска пумпа
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Земја-вода топлинска пумпа

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 4.66
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 4.97
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 5.22
  Енергетско означување: A++
 10. ImageLabel
  Производител: KRONOTERM

  ID на производот: 3760

  Производ тип: Kronoterm WPG-110-1 HTT
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Геотермална пумпа земја/вода/вода

  Заштеди:

  59 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Коефициент на учинок [COP]: 5.78
  Сезонски коефициент на учинок [SCOP]: 5.78
  Извор на енергија: Електрична енергија
  Моќност за греење [kW]: 112.90
  Моќност за ладење [kW]: 90
  Енергетско означување: A++
Страна
по страна
Поставете надолен смер