Други гасни сијалици


по страна
Поставете надолен смер
 1. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8977

  Производ тип: MASTERC CDM-T70W/942 G12 1CT/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 70W, G12

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 86.00
  Моќност [W]: 70
  Светлински флукс [lm]: 6,300
  Температура на боја [Ra]: 4,200
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 92
 2. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8976

  Производ тип: MASTERC CDM-T70W/830 G12 1CT/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 70W, G12

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 88.00
  Моќност [W]: 70
  Светлински флукс [lm]: 6,400
  Температура на боја [Ra]: 3,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 84
 3. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8975

  Производ тип: MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 35W, G12

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 79.00
  Моќност [W]: 35
  Светлински флукс [lm]: 3,000
  Температура на боја [Ra]: 3,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 81
 4. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8974

  Производ тип: MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 35W, G12

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 79.00
  Моќност [W]: 35
  Светлински флукс [lm]: 3,100
  Температура на боја [Ra]: 4,200
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 84
 5. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8973

  Производ тип: MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 400W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 84.00
  Моќност [W]: 400
  Светлински флукс [lm]: 32,000
  Температура на боја [Ra]: 4,500
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 65
 6. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8972

  Производ тип: MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 250W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 84.00
  Моќност [W]: 250
  Светлински флукс [lm]: 20,500
  Температура на боја [Ra]: 4,500
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 65
 7. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8971

  Производ тип: MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 150W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 110.00
  Моќност [W]: 150
  Светлински флукс [lm]: 16,500
  Температура на боја [Ra]: 2,800
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 87
 8. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8970

  Производ тип: MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 100W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 108.00
  Моќност [W]: 100
  Светлински флукс [lm]: 10,500
  Температура на боја [Ra]: 2,800
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 88
 9. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8969

  Производ тип: MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Metalhalogena sijalica, 70W, E27

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 103.00
  Моќност [W]: 70
  Светлински флукс [lm]: 7,500
  Температура на боја [Ra]: 2,800
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 90
по страна
Поставете надолен смер
Популарни производи