Натриумови сијалици под висок притисок


по страна
Поставете надолен смер
 1. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8968

  Производ тип: MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Natriumova Sijalica, 400W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 137.00
  Моќност [W]: 400
  Светлински флукс [lm]: 55,800
  Температура на боја [Ra]: 2,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 25
 2. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8967

  Производ тип: MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Natriumova Sijalica, 250W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 127.00
  Моќност [W]: 250
  Светлински флукс [lm]: 33,000
  Температура на боја [Ra]: 2,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 25
 3. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8966

  Производ тип: MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Natriumova Sijalica, 150W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 117.00
  Моќност [W]: 150
  Светлински флукс [lm]: 18,000
  Температура на боја [Ra]: 2,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 25
 4. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8965

  Производ тип: MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Natriumova Sijalica, 100W, E40

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 107.00
  Моќност [W]: 100
  Светлински флукс [lm]: 10,700
  Температура на боја [Ra]: 2,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 25
 5. LED Bulb
  Производител: PHILIPS

  ID на производот: 8964

  Производ тип: MST SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Natriumova Sijalica, 70W, E27

  Заштеди:

  21 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

  Светлинската ефикасност [Im/W]: 91.00
  Моќност [W]: 70
  Светлински флукс [lm]: 6,600
  Температура на боја [Ra]: 2,000
  Индекс на репродукција на боја [CRI]: 25
по страна
Поставете надолен смер