Категорија: Котли на биомаса

ID на производот: 20969

Производ тип: Котел на пелет KEPO AC15


icon
Во залиха
SKU
mk_Boilers_KEPO005
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

35 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Котел на пелет KEPO AC15
Моќност [kW] 14,20
Категорија на сертификатот Котли на биомаса
Технологија на согорување Кондезациски
Енергетско означување A+
Излез Heat
Коефициент на ефикасност [%] 85
Производител KEPO

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност за котли на биомаса >= 85%
Котел на пелет со автоматско чистење на горилникот