Категорија: Изолација

ID на производот: 21136

Производ тип: ISOPAR ELITE Ѕиден панел


icon
Во залиха
SKU
mk_Insulation_LATTO006
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот ISOPAR ELITE Ѕиден панел
Категорија на сертификатот Изолација
Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK] 0,023
Должина [mm] 1.000
Дебелина [mm] 40
Ширина [mm] 1.000
Производител LATTONEDIL

Критериуми за прифатливост


  • Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) на изолацискиот материјал [W/mK]
Сендвич ѕиден панел составен од 2 метални слоја, исполнет со полиуретан, со намена за ѕидови
Популарни производи