Категорија: Клима уреди

ID на производот: 7442

Производ тип: GREE Hansol GWH18TC-S3DНA2D


icon
Во залиха
SKU
mkd_Air Conditioning_GREE005
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот GREE Hansol GWH18TC-S3DНA2D
EER/SEER 4,6 / -
Моќност [kW] 6,80
Категорија на сертификатот Клима уреди
Енергетско означување A++
Мин.температура [°C] -20
Производител GREE

Критериуми за прифатливост


Хансол моно сплит клима уред за ладење, греење, прочистување на воздух, вентилација и одвлажнување.