Категорија: Котли на биомаса

ID на производот: 20796

Производ тип: Lilly 9 kW


icon
Во залиха
SKU
mkd_Boilers_ABC007
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

35 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Lilly 9 kW
Моќност [kW] 9,00
Категорија на сертификатот Котли на биомаса
Технологија на согорување Кондезациски
Енергетско означување A+
Излез Heat
Коефициент на ефикасност [%] 90
Производител ABC PROIZVOD

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност за котли на биомаса >= 85%
Печка на пелети