Категорија: Котли на биомаса

ID на производот: 7543

Производ тип: Mini Bio Luxury 10


icon
Во залиха
SKU
mkd_Boilers_KOSTRZ005
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

35 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Mini Bio Luxury 10
Моќност [kW] 10,00
Категорија на сертификатот Котли на биомаса
Технологија на согорување Атмосферски
Енергетско означување A
Гориво BIOMASS
Излез Heat
Коефициент на ефикасност [%] 90
Производител KOSTRZEWA

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност за котли на биомаса >= 85%
Mini Bio Luxury топловоден котел на пелети