Категорија: Котли на биомаса

ID на производот: 7523

Производ тип: МИНИТЕРМ 8


icon
Во залиха
SKU
mkd_Boilers_THER013
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

35 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот МИНИТЕРМ 8
Моќност [kW] 8,00
Категорија на сертификатот Котли на биомаса
Технологија на согорување Атмосферски
Енергетско означување A
Гориво Биомаса (пелети)
Излез Heat
Коефициент на ефикасност [%] 94
Производител THERMOFLUX

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност за котли на биомаса >= 85%
Котел на пелети