Категорија: Гасни бојлери

ID на производот: 7528

Производ тип: Кондензациски гасен котел Vitodens 100-W. kombi


icon
Во залиха
SKU
mkd_Boilers_VIESS005
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

40 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 40 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Кондензациски гасен котел Vitodens 100-W. kombi
Моќност [kW] 35,00
Категорија на сертификатот Гасни бојлери
Технологија на согорување Кондезациски
Енергетско означување A
Гориво GAS
Излез Heat
Коефициент на ефикасност [%] 98
Производител VIESSMANN

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност за гасни котли >= 90%
Ѕиден гасен кондензациски котел, со модулирачки Matrix цилиндричен горилник и Inox-Radial изменувач на топлина, за работа независна од воздухот во просторијата.
Популарни производи