Категорија: Котли на биомаса

ID на производот: 7532

Производ тип: Vitoligno 100‑S пиролитички котел на дрва


icon
Во залиха
SKU
mkd_Boilers_VIESS009
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

35 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 35 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Vitoligno 100‑S пиролитички котел на дрва
Моќност [kW] 18,00
Категорија на сертификатот Котли на биомаса
Технологија на согорување Ниско температурен
Енергетско означување A
Гориво Биомаса (огревно дрво, пелети)
Излез Heat
Коефициент на ефикасност [%] 90
Производител VIESSMANN

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност за котли на биомаса >= 85%
Пиролитчки котел за ложење со цепаници, со номинален толински капацитет од 18 kW до 80 kW. Големината на ложиштето овозможува подолги интервали за повторно ложење и подолго време на согорување. Vitoligno 100-S може да се ложи со цепаници долги до 56 cm.
Популарни производи