Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7681

Производ тип: Carrier 30AWH012HD9


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_CARR001
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Carrier 30AWH012HD9
COP/SCOP 4,3 / 3,5
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 10
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 12,00
Производител CARRIER

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Carrier топлинскA пумпA воздух/водA моноблок инвертер