Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7737

Производ тип: Hoval Belaria® SRM (16)


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_HOVAL004
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Hoval Belaria® SRM (16)
COP/SCOP 4,3 / -
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 17
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 11,40
Производител HOVAL

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Воздух водA, инверторскA топлинскA пумпA