Категорија: Земја-Вода топлински пумпи

ID на производот: 7786

Производ тип: NIBE F 1355 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_NIBE009
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот NIBE F 1355 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
COP/SCOP 5,6 / 4,6
Категорија на сертификатот Земја-Вода топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 25
Енергетско означување A+++
Моќност за греење [kW] 20,77
Производител NIBE

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi so inverter kompresori+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika