Категорија: Земја-Вода топлински пумпи

ID на производот: 7791

Производ тип: NIBE F 1345 24 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_NIBE014
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот NIBE F 1345 24 + Active/Passive cooling 2 pipe HPAC 45
COP/SCOP 5,7 / 5,0
Категорија на сертификатот Земја-Вода топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 24
Енергетско означување A+++
Моќност за греење [kW] 30,00
Производител NIBE

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Zemja Voda toplinska pumpa za golemi zgradi i+ modul za aktivno I pasivno ladenje ,kontrolirano od vgradena avtomatika Do 540 kw so 9xF 1345-60