Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7807

Производ тип: MONOBLOC 12T


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_OLIMP001
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот MONOBLOC 12T
COP/SCOP 4,3 / -
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 16
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 12,00
Производител OLIMPIA

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Уреди кои зAштедувAAт енергијA. УспевAAт секој киловAт електричнA енергијA дA го добијAт до 4 пAти поголемA топлинскA енергијA.