Категорија: Вода-Вода топлински пумпи

ID на производот: 7855

Производ тип: THHEY 115


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_RHOSS005
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот THHEY 115
COP/SCOP 4,4 / 6,1
Категорија на сертификатот Вода-Вода топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 14
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 18,60
Производител RHOSS

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
топлинскA пумпA водA-водA зA греење и лAдење