Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7682

Производ тип: Toshiba HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT9-E


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_TOSH001
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Toshiba HWS-1605H8-E / HWS-1405XWHT9-E
COP/SCOP 4,3 / 4,5
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 13
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 16,00
Производител TOSHIBA

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
Toshiba топлинскA пумпA воздух/водA сплит инвертер