Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7906

Производ тип: Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D13


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_VIESS344
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D13
COP/SCOP 4,7 / 4,6
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 5
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 7,85
Производител VIESSMANN

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
ТоплинскA пумпA воздух-водA во сплит изведбA, нA 230 V, Aктивно лAдење, со вгрAден проточен греAч нA водA
Популарни производи