Категорија: Воздушни топлински пумпи

ID на производот: 7926

Производ тип: Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10


icon
Во залиха
SKU
mkd_Heat Pumps_VIESS364
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

59 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 59 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10
COP/SCOP 5,0 / 4,7
Категорија на сертификатот Воздушни топлински пумпи
Моќност за ладење [kW] 5
Енергетско означување A++
Моќност за греење [kW] 7,58
Производител VIESSMANN

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на учинок [COP]: 4.3
ТоплинскA пумпA воздух-водA во сплит изведбA, нA 400V, внAтрешнA единицA со интегрирAн бољер зA сAнитAрнA топлA водA, волумен 210 литри, Aктивно лAдење, со вгAрден проточен греAч нA водA
Популарни производи