Категорија: Акумулационен бојлер за топла вода

ID на производот: 7666

Производ тип: Viessmann Vitocell 100-B/W CVBA


icon
Во залиха
SKU
mkd_Hot water storage tanks_VIESS108
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

65 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

Технички податоци


Име и тип на производот Viessmann Vitocell 100-B/W CVBA
Капацитет [l] 190
Категорија на сертификатот Акумулационен бојлер за топла вода
Енергетско означување C
Производител VIESSMANN

Критериуми за прифатливост


Челичен бољер со Ceraprotekt emajl премаз и два индиректни изменувачи, за загревање на санитарна топла вода со соларни колектори и топловоден котел, со вградена Solar Divikon пумпна група, соларна регулација Vitosolik 100, тип SD1