Категорија: Минерална волна

ID на производот: 14094

Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard EXTRA


icon
Во залиха
SKU
mk_Insulation_KNAU046
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Knauf Insulation NaturBoard EXTRA
Категорија на сертификатот Минерална волна
Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK] 37,000
Должина [mm] 1.000
Дебелина [mm] 20
Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K] 1,85
Ширина [mm] 600
Производител KNAUF INSULATION

Критериуми за прифатливост


  • Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) на изолацискиот материјал [W/mK]
NaturBoard POD EXTRA минерална камена волна