Категорија: Останато

ID на производот: 14279

Производ тип: RUUKKI термоизолациони панели


icon
Во залиха
SKU
mk_Insulation_RUUKKI001
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот RUUKKI термоизолациони панели
Категорија на сертификатот Останато
Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK] 22,000
Должина [mm] 6.000
Дебелина [mm] 100
Ширина [mm] 1.100
Производител RUUKKI

Критериуми за прифатливост


  • Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) на изолацискиот материјал [W/mK]
Ѕидни сендвич панели со ПИР изолација