Категорија: Стиропор

ID на производот: 14431

Производ тип: CLIMAPLUS EPS-F 200


icon
Во залиха
SKU
mk_Insulation_THRAK037
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот CLIMAPLUS EPS-F 200
Категорија на сертификатот Стиропор
Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK] 33,000
Должина [mm] 1.000
Дебелина [mm] 10
Ширина [mm] 600
Производител THRAKON

Критериуми за прифатливост


  • Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) на изолацискиот материјал [W/mK]
CLIMAPLUS EPS-F 200 Соодветни за примена во надворешен термоизолационен систем CLIMAPLUS и EXICONOMO