Категорија: Стиропор

ID на производот: 14212

Производ тип: Stiropor USJEPOR EPS 100 (20 kg/m3)


icon
Во залиха
SKU
mk_Insulation_USJEPOR029
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

32 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

Технички податоци


Име и тип на производот Stiropor USJEPOR EPS 100 (20 kg/m3)
Категорија на сертификатот Стиропор
Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK] 0,032
Должина [mm] 1.000
Дебелина [mm] 10
Ширина [mm] 500
Производител USJEPOR

Критериуми за прифатливост


  • Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) на изолацискиот материјал [W/mK]
Термоизолациона табла од стиропор