Категорија: Натриумови сијалици под висок притисок

ID на производот: 8965

Производ тип: MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12


icon
Во залиха
SKU
mkd_Lighting_PHIL002
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

21 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 21 % од годишната потрошувачка на енергија за осветлување

Технички податоци


Име и тип на производот MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
Моќност [W] 100
Категорија на сертификатот Натриумови сијалици под висок притисок
Индекс на репродукција на боја [CRI] 25
Температура на боја [Ra] 2.000
Светлинската ефикасност [Im/W] 107,00
Светлински флукс [lm] 10.700
Производител PHILIPS

Критериуми за прифатливост


  • Светлинската ефикасност на натриумови сијалици со висок притисок >=80 Im/W
Natriumova Sijalica, 100W, E40